در صورتی که نیاز به آردی با ویژگی های خاص دارید و آردهای استاندارد موجود نیاز شما را برآورده نمی کند، واحد تولید، تضمین کیفیت و نیز تحقیق و توسعه این شرکت آمادگی آن را دارد که با تغییرات فنی در بخش آسیاب و یا افزودن بهبود دهنده ها و انتخاب گندم مناسب با نیاز شما، محصولی کاملا منطبق با نیازهای شما را در اختیار بگذارد.