آردی است که از اندوسپرم گندم تهیه شده و دارای گلوتن مرطوب حداقل 26 درصد می باشد و از نظر مقاومت به کشش کمی قوی تر از آرد تافتون و لواش می باشد و برای تولید نان بربری مناسب است.

آرد سنگک آردی است که از تمامی آندوسپرم و بخشی از پوسته گندم تهیه می شود و دارای گلوتن مرطوب حداقل 24 درصد می باشد. این آرد به دلیل فیبر و مواد معدنی و ویتامین بیشتر دارای ارزش غذایی بیشتر می باشد و مخصوص نان سنگگ است.

آردی است با دانه بندی نسبتا زبر که از آندوسپرم گندم تهیه شده و دارای حدود پانزده درصد سبوس گیری با میزان گلوتن مرطوب حداقل 25 درصد می باشد و برای مصارف نان های سنتی خصوصا نان تافتون و لواش استفاده می شود. به لحاظ مصرف می توان گفت پرمصرف ترین آرد کشور می باشد.