این آرد به علت سبوس‌گیری بسیار بالا (حداقل ۲۳٪) بسیار سفید است. از این آرد برای تهیه انواع کیک استفاده می شود. در کشور ما از نوع زبر این آرد برای تهیه ماکارونی نیز استفاده می‌شود. این آرد را به نام آرد قنادی و یا در منازل به آرد سه صفر هم می شناسند.