آرد ستاره فانتزی ( مخصوص نان های حجیم و نیمه حجیم

این محصول از ترکیب مغز دانه گندم با سایر قسمت های اندوسپرم (مغزدانه) گندم به منظور تامین خواص کشسانی، رنگ ، جذب آب بهتر و قابلیت نگهداری گاز در تهیه نان های صنعتی و حجیم تولید می گردد .
جهت مصرف نان های حجیم و قالبی میزان پروتئین مطلوب بین 12 تا 13 درصد برآورد گردیده است در حقیقت عمده ترین فاکتور در بهبود کیفیت آرد و نان کمیت و کیفیت گلوتن