آرد بربری

  آردبربری جهت تولید نان بربری مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آرد از قسمت اعظم اندوسپرم (مغزدانه ) و مقداری پوسته گندم تولید می‌گردد. حجم نان بربری نسبت به نان‌های سنتی دیگر بیشتری است و خمیر تهیه شده از این آرد نیاز به استراحت طولانی و تخمیر بیشتری دارد (حدوداً 45 دقیقه الی 2 ساعت)؛ به همین جهت این نان به آردی قوی با گلوتن و ایندکس گلوتن بالا نیاز دارد؛ در غیر اینصورت نان حاصله خشک و شکننده  و غیر منسجم خواهد بود. حداقل 50 درصد از ذرات این آرد از الک 125 میکرون عبور می‌کند.

غنی‌سازی این آرد طبق دستورالعمل اداره نظارت بر مواد غذایی با پرمیکس آهن و اسیدفولیک به میزان 200 گرم در یک تن آرد است. این میزان پرمیکس آرد را  حاوی 45ppm تا  85ppm آهن خواهد نمود.عدد فالینگ مطلوب در محدوده 400-250 می‌باشد و بالا بودن بیش از محدوده عدد فالینگ روند بیاتی نان را تسریع می نماید.

این آرد جهت تهیه سوپ های آماده، صنایع گوشت، برخی از شیرینی‌های خاص و خشکه‌پزی ها نیز کاربرد دارد.