جوایز و افتخارات

گواهی نامه ها

افتخارات و دستاوردها 

  • برند برتر دانشگاه علوم و پزشکی تهران سال 90 و 91

  • دارنده گواهی نامه تحقیق و توسعه 89

  • رتبه اول درجه بندی کارخانجات آرد تهران و البرز 94

  • مشارکت در تدوین استاندارد ملی ایران

  • اولین واحد کشوری تولید کننده آرد با بهبوددهنده 90

  • واحد نمونه استانی 90 و 91

  • رتبه برتر استانی در سال 89

  • کارخانه آرد منتخب سال 92

  • دارنده گواهی نامه ایمنی آسیابانی از IAOM

  • واحد منتخب سازمان غذا و دارو